Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De algemene voorwaarden van Boschrecht Letselschade Specialisten B.V. zijn van toepassing op alle door ons aanvaarde opdrachten en zijn te vinden op www.boschrecht.nl. Zij bevatten mede een beperking van aansprakelijkheid. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet, niet tijdig of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de voor de B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico. De B.V. is echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de B.V.

De teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van de teksten dient vooraf schriftelijk toestemming van Boschrecht verkregen te worden. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boschrecht niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, beeldmerk, tekeningen en/of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd op de website te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of op een andere wijze openbaar te maken.

Geheel gratis en vrijblijvend advies!

Wij maken graag een persoonlijke afspraak met u. Dit adviesgesprek is gratis en geheel vrijblijvend!

Contact opnemen

Of bel ons op 06 51 35 07 71

Wat onze klanten over ons zeggen

***** Snel en betrouwbaar ik ben echt top geholpen! (Yusuf Firat)
 Bekijk en lees meer hierover op onze Facebookpagina